Klik hier... voor een actuele maandmeditatie uit "De deugden"

laatste website wijziging: 01-05-2014

et Willehalm Instituut voor Anthroposofie als Graalonderzoek, Koninklijke kunst en Sociale organica werd opgericht in 1985 door Robert Jan Kelder te Arlesheim/Dornach bij Bazel, Zwitserland. In 1986 verhuisde het Instituut naar Amsterdam, alwaar het sindsdien onder de naam Willehalm zijn sporen tracht te verdienen.

Willehalm in strijd met de 13 koningen

"Willehalm in strijd met de vijftien koningen"(verluchting uit het Wolfenbüttel Willehalm manuscript.)

e Willehalm van de middeleeuwse Graaldichter en ridder Wolfram von Eschenbachs is een (nog) niet in het Nederlands vertaald heldendicht over de roemrijke Frankische Willem van Oranje, paladijn van Karel de Grote en stichter van het vorstendom Oranje in Zuid-Frankrijk. Deze hier te lande vrijwel onbekende eerste Willem van Oranje – zijn wapenschild, een dubbele jachthoorn, ontbreekt nog steeds in de Ridderzaal te Den Haag – werd in de 12de eeuw tot schutspatroon van de ridders verklaard. Bovendien zou hij, volgens de bevindingen van de Zwitserse anthroposoof en graalvorser Werner Greub in zijn meesterwerk Willem van Oranje, Parzival en de Graal, zelfs de legendarische Meester Kyot de Provence zijn geweest, als zegsman de bron van Wolframs graalgedicht Parzival èn van zijn Willehalm.

oofdopgave van het Willehalm Instituut is het alom bevorderen en beschermen van het levenswerk van Rudolf Steiner (1861-1925), grondlegger van de wetenschap van de Graal – oftewel de anthroposofie – en dat van zijn leerlingen, zoals Herbert Witzenmann (1905-1988), voormalig bestuurslid van de Algemene Anthroposofische Vereniging, filosoof en leider van o.m. de sectie voor sociale wetenschappen aan het Goetheanum, Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in Dornach en de reeds genoemde Werner Greub (1906-1997), voormalige officier en cartograaf in het Zwitserse leger. Voor pogingen aan die hoofdopgave te voldoen in binnen- en buitenland sinds 1991 zie de rubrieken Willehalm Instituut Nieuws, Willehalm Instituut Nachrichten, Schauplatz Goetheanum en de op 10 september 2007 ingevoerde Franse rubriek La Quête Du Graal (naar de titel van de Franse vertaling van het boek van Werner Greub).

et Instituut is sinds 25 februari 2005 ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam als een stichting en heeft vanaf augustus 2005 op de Kerkstraat vlakbij de Magere Brug over de Amstel een nieuw onderdak dan op de Platanenweg in Amsterdam-Oost gevonden. De sinds enkele jaren opgerichte Willehalm website met naast de Nederlandse ook Engelse en Duitse teksten is sindsdien voortdurend uitgebreid en vernieuwd. In de rubriek Willem van Oranje en de Graal is al enige tijd het volledige eerste deel onder de titel Willehalm-Kyot te lezen; de uitgebreide inleidingen en het aanhangsel van de Engelse vertaling How The Grail Sites Were Found zijn te vinden in de rubriek Grail Sites. De keuze van de kleuren in deze website, een diepblauwe achtergrond met gouden letters, is afgeleid van de vaandel waarmee Willehalm ten strijde trok: de gouden ster van Bethlehem op een diepblauwe achtergrond. Deze zeshoekige ster op de W van Willehalm, omringt door een open eivorm, die terug te voeren is op de ideale vorm van de Graalsteen jaspis (Wolframs Iaspis excillis), is ook te zien in ons logo. Voor een chronologisch overzicht van de anthroposofische publicaties van het Instituut, waarvan enkele online, zie fondslijst. Zie Operation Twins I voor het in 2005 in het Engels uitgegeven boek Operation Twins van de voormalige Jugoslavische geheim agent en criminoloog met een Amerikaans eredoctoraat in de rechten Dr. Slobodan Mitric, alias Karate Bob;  op de rubriek Operation Twins II is een herziene voorpublicatie met aanhangsel van dit tweede deel van een trilogie te lezen, waarvan er in september 2006 j.l. 100 exemplaren gedrukt zijn.