Opdracht geschreven in een exemplaar verstuurd naar de Koningin

15 oktober 2008
Aan Koningin Beatrix!
Natuurlijk weet ik dat u dit boek zelf niet zal zien laat staan lezen, zoals reeds een aantal brieven van mij die u niet beantwoord heeft…
Maar voor het nieuwe scenario dat hier zal komen als wij beiden (u en ik) er niet meer zullen zijn op aarde…  kan men dan lezen hoe een koningin al 35 jaar een “Servische Prins” martelde die zich toevallig in de dienst van de rechtvaardigheid had gesteld. Natuurlijk zult u zeggen: Anderen hebben het gedaan, zonder dat u er iets van af wist…
Maar duistere krachten in uw naam martelen mij al 35 jaar…
Groeten,
Slobodan Slobodan

 

 

 

OPEN BRIEF AAN KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN
(Vertaling uit het Servisch)

l atelier de la liberte briefkop.jpg

L'ATELIER DE LA LIBERTÉ
IRIS & SLOBODAN
Zeeburgerdijk 25
1093 SK AMSTERDAM, 12 december 2006

AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN
HUIS TEN BOSCH
Postbus 30412
2500 GK 's-Gravenhage

Lieve Koningin Beatrix,
In de hoop dat jij en je waarde familie in goede gezondheid verkeren, wat ik jullie allen toewens, neem ik de vrijheid om je een paar woorden te schrijven. Ik zal in deze brief aandacht besteden aan een aantal (voor mij) belangrijke feiten:
1. DE REDEN VOOR MIJN BEZOEK AAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
2. DE ARRESTATIE OP 25 DECEMBER 1973.
3. HET CONTRACT MET DE SOCIALISTISCHE FEDERALE REPUBLIEK VAN JOEGOSLAVIË EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DAT ONDER LEIDING VAN xxxx OP 25 DECEMBER 1973 TOT STAND IS GEKOMEN, OM DIT STAATSGEHEIM VOOR EEN PERIODE VAN 50 JAAR GEHEIM TE HOUDEN. DIT CONTRACT HIELD IN: POLITIEK ASIEL - JURIDISCHE BESCHERMING - EEN PLASTISCHE OPERATIE - EEN NIEUWE IDENTITEIT - MATERIËLE COMPENSATIE VOOR DE BEROKKENDE SCHADE - VRIJWARING VAN DE MIJ VERWETEN SCHULD AAN ZELFVERDEDIGING JEGENS DE AANSLAG DIE OP MIJ IS GEPLEEGD IN EEN GEZAMENLIJKE ACTIE DOOR DE GEHEIME DIENSTEN VAN JOEGOSLAVIË EN NEDERLAND OP 24 EN 25 DECEMBER 1973 VANWEGE DESERTIE OF, ZOALS DE NEDERLANDSE KROON HET KWALIFICEERT: HOOGVERRAAD VANWEGE MIJN WEIGERING OM DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE GEHEIME COMMUNISTISCHE PARTIJ VOOR WEST-EUROPA TE ONTVOEREN OF TE LIQUIDEREN.
4. HET CONTRACT MET DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, DAT IN AANWEZIGHEID VAN DE BVD EN DE CIA OP 26 DECEMBER 1973 TOT STAND KWAM, AANGAANDE ALLES WAT ONDER PUNT 3 WORDT GEZEGD, BEHALVE DAT DE NAAM VAN xxxxxxxxx NERGENS IN HET NIEUWE CONTRACT VERMELD MAG WORDEN.
DIT CONTRACT HEEFT BETREKKING OP DE PERIODE VAN MAART 1973 TOT DE NOODLOTTIGE 24 EN 25 DECEMBER 1973 VAN DE GEZAMENLIJKE GEHEIME ACTIE "TJIKO" ONDER MIJN PERSOONLIJKE LEIDING: HET ONTVOEREN EN, ZOU DIT NIET SLAGEN, HET LIQUIDEREN VAN DE MARXISTISCH-LENINIS-TISCHE LEIDER KOLONEL VLADIMIRA DAPCEVIC, DIE MAO TSE-TUNG PERSOONLIJK AAN HET EIND VAN DE JAREN ZESTIG NAAR PARIJS HEEFT GESTUURD OM DE CULTURELE REVOLUTIE IN WEST-EUROPA VOOR TE BEREIDEN.
Op persoonlijk verzoek van Tito, heeft de premier van Zweden Olaf Palme mij mijn paspoort teruggeven en het voor mij ook mogelijk gemaakt om een aantal keer het koninkrijk Nederland en België te bezoeken in de periode tussen maart en juni 1973 ten einde de bovengenoemde operatie voor te bereiden. In juni 1973 heb ik het koninkrijk Zweden voor goed verlaten om mij in de Benelux te vestigen, alwaar ik met de hulp van 10 door Tito en xxxxxxx gekozen mannen met succes de operatie heb gepland. De Albanees uit Skopje Enver Madunjanin - Marko en de Macedoniër Mihailo Kuci - Batke waren bekend met het actieplan, waarvoor hun (na een goede afloop) amnestie beloofd was voor hun criminele daden in de SFRY en de BENELUX.
Na de arrestatie van deze beide mannen, aan wie ik namens de Geheime Dienst van Joegoslavië (SDB) deze belofte had gegeven, gaven zij een schriftelijke verklaring aan de politie over hun in dienstneming door de SDB.
Toen het hoofd van de politie Haage dreigde deze zaak onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen, werd hij tegengehouden: hartaanval!
Toen premier Joop Den Uyl een parlementair onderzoek in de Tweede Kamer wilde instellen naar de bovengenoemde feiten, werd hem dat onmogelijk gemaakt: hij kreeg een hersenbloeding.
Minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales ging ermee akkoord om mij al mijn geheime dossiers te laten inzien; dit werd tegengehouden door een hartaanval.
De eerste directeur van de BNV (Bureau Nationale Veiligheid) Hans Teengs Gerritsen wilde enkele herinneringen aan onze gezamenlijke avonturen in zijn memoires opschrijven - tegengehouden door een hartaanval.
De hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Gerard Toorenaar besloot na zijn pensionering een boek met de titel MIJN VRIEND KARATE BOB te schrijven - tegengehouden door een hartaanval.

 

KONINKLIJKE FAMILIE.jpg

Een van de Nieuwjaarsgroeten van "The Serbian Army" aan de Koningin der Nederlanden. De foto's zijn afkomstig uit het in beslag genomen archief van corrupte leden van de IDB (Inlichtingendienst Buitenland) die nog steeds duistere plannen koesteren om het Koninkrijk der Nederlanden te vernietigen.
Jouw wijlen man pleitte voor mijn volledige amnestie en rehabilitatie - hij werd erdoor verhinderd door euthanasie.
Gouverneur Cliff Finch wilde president van de Verenigde Staten worden en mij de Amerikaanse nationaliteit geven - tegengehouden door een hartaanval.
CIA Directeur William Casey wilde mij rehabiliteren - tegengehouden door een hersenbloeding.
President Ronald Reagan wilde mij rehabiliteren - Alzheimer verhinderde dat.
Dr. Milorad G. Markovic wilde dat ik zou getuigen voor de Senaat in Amerika - hij verdween van de aardbol.
General Raymond Healey wilde dat ik zou getuigen voor het Amerikaanse Congres en de Senaat - eerst is één van zijn benen geamputeerd en toen hij, op krukken, een gevaar begon te worden, kreeg hij Alzheimer, etc., etc.

Sinds de laatste tijd de Nederlandse staat zijn subversieve acties tegen mij en mijn persoonlijkheid (karaktermoord) heeft geïntensiveerd met het doel om DE WAARHEID TE VERBERGEN, ben ik, lieve Beatrix, gedwongen om jou te schrijven, omdat jij nu het hoofd van de Staat bent die over mijn hoofd moet beslissen. Ik verzoek je om de recente hetze [tegen mij] door enkele Ministeries en individuen te stoppen, omdat ik niet geloof dat jij iets te maken hebt met hun slechte intenties.
Omdat de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië heeft opgehouden te bestaan (en daarmee tegelijkertijd ook het gezamenlijke contract van ex-Joegoslavië en het nog steeds bestaande Koninkrijk der Nederlanden) ben ik bang dat de andere partij het contract niet nakomt. Het is niet moeilijk de huidige vazallen van de overblijfselen van Joegoslavië zo welwillend te krijgen om open kaart te spelen en al diegenen die ik noem, door middel van de Verenigde Naties te verhoren en dan pas tot een eindbesluit te komen inzake mijn executie of rehabilitatie.
Brief Koningin - Aanval op Den Haag.jpg
(Deze foto is uit het archief van het tijdschrift The Serbian Army, gepubliceerd aan het begin van de jaren negentig. De man op de foto, Nikola Kavaja, heeft niets te maken met die terroristen. Hij is een van de redacteurs van The Serbian Army, een politieke immigrant en een ex-kolonel van de CIA.)

Internationale terroristen waren van plan om het hart van nederland te vernietigen door middel van een vliegtuig. Zij zijn daarin gehinderd door reserve politie internationaal. Als stank voor dank wil rita verdonk de RPI-directeur liquideren.
Ik ben bereid mijn best te doen opdat de waarheid over mij voor eens en altijd bevestigd wordt, maar als iemand dat persé wil, laat hij of zij de zaak dan onder tafel vegen.

Lieve Koningin Beatrix, aan deze brief heb ik toegevoegd een korte open brief aan de President van het klokhuis Servië, BORIS TADIC, zodat jullie met elkaar kunnen overleggen, daar Tito en xxxxxxxx reeds bij God of de duivel zijn.

Bij deze gelegenheid wil ik jou eraan herinneren dat ik door mijn toedoen de ontvoering van en de moord op jouw oudste zoon in 1987 door corrupte leden van jouw Staatsveiligheid verhinderd heb evenals de op jou geplande aanslag in 1981.

ALS DIRECTEUR VAN RESERVE POLITIE INTERNATIONAAL HEB IK ALLE DETAILS IN VERBAND MET JOUW ZAAK AAN HET HOOFD VAN DE VEILIGHEIDSDIENST VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE: KOL. E. SPIERENBURG - N. BEETSLAAN 23, BAARN DOORGEGEVEN.

WAT BETREFT JOUW ZOON, HEB IK ALLE GEGEVENS PERSOONLIJK IN HANDEN GEGEVEN VAN DHR. JANSEN EN HET TOENMALIGE HOOFD VAN DE VEILIGHEIDSDIENST VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE P. VERKERK VAN HET CENTRALE STATION NOORDEINDE IN DEN HAAG, OMDAT, ZOALS JIJ WEET, KOLONEL SPIERENBURG ONTHEVEN IS VAN ZIJN TAKEN. INTUSSEN BEN IK GEÏNFORMEERD DAT HEER JANSEN OVERGEPLAATST IS NAAR PALEIS HET LOO VAN JOUW ZUSTER MARGRIET.

Mijn beste wensen voor een gezegende Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar.

Hoogachtend,

Slobodan Pivljanin