voorpagina.jpgAankondiging Uitgeverij Willehalm Instituut 

 

Zojuist verschenen: “De Gouden Tip – de verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn” van Slobodan Mitric (Karate Bob)

 

Amsterdam, 20 oktober 2008 – Het oorspronkelijk beoogde slachtoffer in deze geruchtmakende ontvoeringszaak uit september 1987 was niet Gerrit Jan Heijn, maar o.m. onze kroonprins Willem-Alexander. De ontvoering en moord op G. J. Heijn was niet de eenmansactie van een wraakzuchtige, uit zijn functie ontslagen elektro-ingenieur Ferdi E. maar het werk van een criminele bende die handelde in opdracht van duistere kringen binnen de Nederlandse geheime dienst. Bovendien waren er voorbereidingen om een staatsgreep te plegen, die door het uitgebreide undercover- en informantenwerk van voormalig Joegoslavische geheimagent Mitric werden ontdekt en die hij vervolgens in samenwerking met de Koninklijke veiligheidsdienst verijdelde. Zijn pogingen ook nog de moord op G. J. Heijn te verhinderen dan wel op te helderen, werden door bepaalde kringen binnen de Nederlandse overheid gedwarsboomd: hij wordt voor de zoveelste keer voor een vermeende verkrachting gearresteerd, opgesloten en veroordeeld…

Dit zijn wel de meest opzienbarende onthullingen die Slobodan Mitric – na 21 jaar noodgedwongen over deze hele gang van zaken gezwegen te hebben – in zijn nieuwe autobiografische misdaad- en contraspionageroman verwerkt heeft. Zijn zwijgen werd hem namelijk van hogere hand opgelegd onder de bedreiging dat hij bij uit de school klappen onmiddellijk als ongewenste vreemdeling naar zijn geboorteland Servië zou worden gedeporteerd, waar hem nog steeds de doodstraf wegens landverraad wacht na het niet uitvoeren van een liquidatieopdracht. Desondanks heeft karatemeester 10de Dan Mitric het gewaagd enkele snoeiharde bevindingen van zijn criminologisch veldonderzoek uit de jaren ‘80 onder de geuzennaam ‘Dr. Troublemaker’ in romanvorm op papier te zetten in een poging de waarheid boven water te krijgen en daarmee zijn bezoedelde naam en eer te herstellen. Het langverwachte vervolg op zijn laatste klokkenluiderwerk “Nederlands Maffia” uit 1985 is nu, na een voorbereidingstijd van meer dan twee jaar, eindelijk verschenen. Op de tegelijkertijd geopende website en weblog van de uitgever zijn o.m. delen van het boek, twee extra bijlagen met verdere bewijzen en aanvullende teksten te lezen.

 

De Gouden Tip is in eerste instantie het weerwoord van Slobodan Mitric op een boude bewering van Mevr. Hank Heijn in haar in 2006 verschenen boek De verzoening. De weduwe van Gerrit Jan Heijn zou een ‘gouden tip’ hebben gehad van de als ‘killer’ en ‘verkrachter’ bekende ‘Karate Bob’ over de ontvoering en moord op haar ongelukkige echtgenoot. Niets van waar dus, volgens de weduwe van de kruidenier. Maar zoals de lezer al gauw zal merken, gaat deze rijk geïllustreerde en gedocumenteerde,  autobiografische werkelijkheidsroman over veel meer dan de schokkende, wijdvertakte achtergronden van deze ontvoeringszaak, die destijds niet alleen heel Nederland maar ook de rest van de wereld in de ban hield. In dit boek passeren zoveel bekende en minder bekende figuren uit allerlei lagen van de bevolking in binnen- en buitenland in rap tempo de revue, zijn zoveel persoonlijke en bovenpersoonlijke vertellagen van hoog tot laag erin verwerkt en worden zoveel tot dusver onopgehelderde zaken op een verrassende, ja verbijsterende wijze toegelicht, zo niet opgelost, dat de ondertitel ‘de verstrengeling van onder- en bovenwereld’ inderdaad niet overdreven is. En, zo vraagt men zich uiteindelijk af, hoe moet het totaalbeeld er in werkelijkheid dan wel uitzien als dit – zoals de titelpagina toont – slechts het topje van de ijsberg is?!

De geloofwaardigheid van de schrijver is door een reeks beschamende, gerechtelijke veroordelingen hevig aangetast. Want, zoals moge blijken uit deze gouden tip en uit een mogelijk vervolg dan wel een (gerechtelijk) onderzoek of zelfs parlementaire enquête waartoe de uitgever in zijn verantwoording oproept, waren deze veroordelingen niets anders dan een door corrupte kringen binnen de overheid geënsceneerde en succesvol uitgevoerde karaktermoord – om van de herhaalde pogingen tot een werkelijke moord op de schrijver, waarvan enkele in De gouden tip beschreven worden, nog maar te zwijgen. Men moet dus van zeer goeden huize komen om de hier gedane beweringen niet alleen waar te maken, maar deze ook te overleven. Welnu, dat komt de schrijver ook. Hij stamt namelijk van zijn moeders en vaders kant uit adellijk, zelfs koninklijk bloed en heeft als wonderkind onder de elite van het toenmalige Joegoslavië een veelzijdige, hoge opleiding genoten.

 

Om de nodige bewijsvoering voor Mitric’ beweringen te versterken, zijn op de website van de uitgever www.willehalm.nl/degoudentip.htm niet alleen het eerste en het laatste hoofdstuk, de verantwoording en oproep van de uitgever, en een samenvatting weergegeven, maar ook een namenregister en twee nieuwe bijlagen.

Extra bijlage 1 is een Volkskrantnotitie van 16 september 1987, die aanvullend bewijs levert voor hoofdstuk 1 – de mislukte, d.w.z. bewust niet naar buiten gebrachte persconferentie in het Volkskrantgebouw, waarin Slobodan Mitric met de toenmalige partner in zijn privédetectivezaak Johan Eigeman al enkele dagen vóór de publiekelijke bekendmaking van de ontvoering van G. J. Heijn de achtergronden en gruwelijke details van de moord onthulde. Extra bijlage 2 is een op 15 februari 1988 bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam afgenomen proces-verbaal van Prof. F. Rüter, oud-hoogleraar in de rechten aan de Universiteit van Amsterdam en oud-voorzitter van Amnesty Internationaal. Deze onder ede afgelegde getuigenis onderbouwt niet alleen de laatste paar hoofdstukken over de raadselachtige arrestatie van Dr. Troublemaker en zijn compagnon in Bloemendaal, maar ook het feit dat, volgens deze professor, Mitric er wel degelijk telkens blijk van gaf “gouden informatie” te hebben verstrekt…

Tenslotte komen op de nu eveneens geactiveerde, interactieve weblog www.degoudentip.blogspot.com relevante teksten te staan o.a. van proeflezer Ton Majoor Politiële corruptie in Nederland en van de uitgever in aansluiting op bijlage 11 van De gouden tip: Het scheppen van een bovenwereld.

 

De gouden tip – de verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn

 

Omslagontwerp: `                                             Slobodan Mitric

Omslag foto:                                                       Shutterstock Images

Layout van de omslag:                                      Christiaan Kelder

Layout van het binnenwerk:                           Christiaan Eremos

Vertaling:                                                            Anoniem

Hervertaling en bewerking:                            Christiaan Eremos

Proeflezers:                                                        Ton Majoor, Martin

Druk:                                                                    KRIPS

Eerste druk Nederlandse vertaling:              Oktober 2008    3.000 ex.

© Nederlands vertaling:                                  Uitgeverij Willehalm Instituut

Adres :                                                                 Postbus 16621, 1001 RC Amsterdam

Telefoon:                                                             020-6944572

Email:                                                                   info@willehalm.nl

Verkoop:                                                             Via de boekhandel of direct bij de uitgever via www.Boekenroute.nl   

Prijs en omvang:                                                €24.50, 512 blz.

ISBN:                                                                    978-90-73932-11-1

NUR-codes:                                                         402, 331,338

NUR-omschrijvingen:                                        Waargebeurde verhalen, detective, spionageroman